Missie

‘De Vrolijke Economen’ (afgekort DVE) is een onafhankelijk bondgenootschap dat is opgericht aan het begin van 2009. Het bondgenootschap kent zijn oorsprong op een bankje in de gemeente Zwolle. Het toeval wilde dat twee vrolijke economen elkaar troffen op dat bewuste bankje. Deze enthousiastelingen stelden een daad: er zou een groepering van enthousiaste, vrolijke economen komen. Het bondgenootschap zoekt elkaar regelmatig op voor een gezellig samenzijn waar vernieuwende lesideeën op informele wijze worden uitgewisseld, aangescherpt en aangevuld. Sinds 2 Mei 2012 is DVE officieel een stichting.

DVE streeft naar meer kwaliteit in het economie-onderwijs in Nederland, met name gericht op activerende didactiek. We willen gebruik maken van werkvormen en nieuwe media die beter aansluiten bij de belevingswereld van haar leerlingen. DVE bruist van de ideeën en heeft daarom een aantal bundels met activerende werkvormen gemaakt. Deze wordt door de LWEO uitgegeven. We hopen dat deze bundels de drempel naar activerend economie-onderwijs verlagen.

Naast de bundels verzorgt DVE workshops op congressen en organiseert zij Vrolijke Bijeenkomsten waar lesideeën worden uitgewisseld.