Bundel Welvaart en Groei

Zonder groei is er geen welvaart. Dat zou een stelling kunnen zijn om in de klas te bespreken bij het concept Welvaart en Groei. Onze leerlingen groeien op terwijl ze leren. Het geleerde stelt ze in staat om een welvarend mens te worden. Een actieve (leer)houding is onmisbaarom goed teleren en te groeien. DVE presenteert in deze bundel 20 nieuwe activerende opdrachten bij het concept Welvaarten Groei. Zoekt u een vrolijke kijk op de belastingen? Een speelse kijk op de economische kringloop? Of een speelse kijk of de toegevoegde waarde? U vindt het in deze bundel.
 

VOORWOORD

In mijn werk als centrale bankier draait het om stabiliteit. Stabiele prijzen, een soepel en veilig betalingsverkeer en solide en integere financiële instellingen. Dat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een gezonde economie en welvaart in Nederland.Maar in die voorwaarden is wel het een en ander veranderd in de loop der tijd. De afgelopen decennia is de economie bijvoorbeeld steeds meer vervlochten geraakt met het financiële systeem.De crisis die ruim 10 jaar geleden begon heeft wat dat betreft veel nieuwe inzichten opgeleverd over de wisselwerking tussen de economische en financiële sfeer. Ook is de rol van de centrale bank als hoedster van financiële stabiliteit scherp naar voren gekomen.

Om recht te doen aan die veranderingen en om de lessen van de crisis door te geven aan de volgende generatie, is het nodig dat we af en toe kritisch kijken naar de manier waarop we het mooie vak economie eigenlijk onderwijzen op scholen en universiteiten. Wantin het onderwijs is natuurlijk gedegen aandacht nodig voor monetaire economie en monetaire instituties, zoals de rol van de centrale banken voor de veranderingen daarin.Daarbij moeten theorie en actuele praktijk worden samengebracht. Op die manier kan het economie-onderwijs helpen bij het doorgronden van de voorwaarden die nodig zijn voor stabiele en houdbare welvaart en groei.Ik hoop dat deze bundel de komende generaties kan enthousiasmeren voor ons vak en hen kan helpen de noodzakelijke voorwaarden voor welvaart en groei te blijven onderzoeken.

INHOUDSOPGAVE

LINKS EN DOWNLOADS

Opdracht 1:  Schakelen in je kennis
Werkbladen concept W&G 
Werkbladen andere concepten
Antwoorden concept W&G
Antwoorden andere concepten

Opdracht 2: In verband met
Grootheden in verband met

Opdracht 3: Herverdeel je cijfer
Herverdeel je cijfer

Opdracht 4: De lorenzklas
Bij lorenzklas

Opdracht 8: Uitgeknepen 
Grotere invulkaartjes 
Kaartjes oude box 3 
Controleren antwoorden

Opdracht 9: Puzzelen met de economische kringloop
Kaartjes bij puzzelen met de economische kringloop 

Opdracht 10: Economisch apenkooien
Kaartjes economisch apenkooien 
Vragenkaartjes eco apenkooien 
Handleiding Eco apenkooien gymzaal 

Opdracht 11: Heb jij ze allemaal op een rijtje? 
Actuele wisselkoersen 

Opdracht 12:  Over de grens 
Variant lopende rekening kapitaalrekening 

Opdracht 13: Ranking the countries 
Uitleg van het CBS van manieren waarop het bbp gemeten kan worden 
Weg met het bbp, van RTLZ 
Engelstalig filmpje over Human Development Index 
Engelstalig filmpje over het Bruto Nationaal Geluk

Data Ranking the countries – docent 
Invulblad Ranking the countries – leerlingen 
Ranking the countries landenkaarten 

Uitbreidingen: 
Uitbreiding – Data Ranking the countries – docent 
Uitbreiding – Invulblad Ranking the countries – leerlingen 
Uitbreiding – Ranking the countries – handleiding en invulbladen 

Opdracht 15: Welvaartskwartet
Kwartetkaarten 

Opdracht 16: Verdienen met een klassenfeest
Toegevoegde waardebalk 
Filmpje bij toegevoegde waardebalk 

Opdracht 17: Puzzelen met Welvaart en Groei
Uitleg logikwis 

Opdracht 18: Paaseieren zoeken
Variant met ijsjes 
QR code maken