Online werkvormen

Markt

  opdracht na omschrijven opmerkingen
1 Econo-mini    
2 Spelen met kostensoorten   De bestaande memories zijn nog beschikbaar. Maak nieuwe met bijvoorbeeld https://flippity.net (matching game)
3 Trouwen economisch bekeken    
4 Vliegeren met chips   Laat leerlingen met elkaar overleggen in aparte groepjes in bijvoorbeeld teams. 
7 Vondelpark: iets teveel liedjesschrijvers    
8 RTVNoord run op inschrijvingsbewijzen 4 Mijl   Laat leerlingen met elkaar overleggen in aparte groepjes in bijvoorbeeld teams. 
12 Puzzelen met Vraag en Aanbod   Stuur de leerlingen de bladen en laat ze de combinaties van grafiekkaartjes en gebeurtenissen op het werkblad invullen. 
13 De elasticiteitendoos * Zet de doos met voorwerpen op jouw bureau en wijs de voorwerpen toe aan kleine groepjes leerlingen. 
14 Hoe lenig ben jij? * Wanneer leerlingen de meetlat zelf tekenen of uitprinten, kunnen ze alle vragen beantwoorden als ze de begrippen en producten op een lijstje hebben gekregen. 
15 Billy-index    
18 Introductie Quiz   In plaats van staan en gaan zitten. Doe je nu camera uit als je het fout hebt. Laat leerlingen een blaadje met een kruis of krul omhoog houden. Je kunt natuurlijk een kahoot maken van de vragen
19 Puzzelen met werk    

Ruilen over de tijd

  opdracht na omschrijven opmerkingen
2 Samenvatten met Twitter    
3 Shop till you drop *  
4 Omzeil de inflatie   Materialen digitaal aan leerlingen sturen
5 Ontdek je plekje * Stuur leerlingen per mail de gegevens (ipv kaartjes), of gebruik dezelfde gegevens voor de hele klas
8 Ik neem je mee    
9 Levensloop in beeld    
12 Presentatie levensloop    
13 Schijt aan de overheid *  
17 Help, mijn scooter wordt steeds minder waard * Geef de oefeningen op om thuis/in groepjes
te maken en bespreek in online les
20 Puzzelen in het concept * Gebruik https://flippity.net en de memorykaartjes uit de opdracht om een online spel te maken (matching game).
21 Quiz Ruilen over de tijd * Gebruik de vragenkaartjes om een online
quiz te maken. 
22 Woordslang * Stuur de kaartjes (in random volgorde) naar
leerlingen en laat leerlingen in Word of een ander programma de woordslang leggen. Foto maken en opsturen naar de docent. 

Schaarste en Ruil

  opdracht na omschrijven opmerkingen
2 De behoeftendiamant    
3 Het ABC van de vrije goederen    
4 KANO, ANKO of …. ?    
5 Boeiende budgetlijnen (alleen vwo) * plaatjes in ppt of als sleepvraag in Lesson-up
6 Bedenk goed wat je met je laatste stuiver doet   uitwerking individueel
7 De schijf van vijf * sleepvraag in Lesson-up
9 Verdeel de dieren * individueel door alle
 gezinskaarten te krijgen
10 Rekenen met Ricardo * individueel met informatie over beide landen
15 Knikkerbalans * formulekaart maken
16 De geldselfie    
17 Geldbingo    
18 De geldeconomie in ontwikkeling (alleen vwo) * online kaartjes
20 Quiz (Kahoot)    
21 Woordslang Schaarste en Ruil * Stuur de kaartjes (in random volgorde) naar leerlingen en laat leerlingen in Word of een ander programma de woordslang leggen. Foto maken en opsturen naar de docent. 

Welvaart en Groei

  opdracht

na omschrijven

opmerkingen
1 Schakelen in je kennis   als online memoryspel (bijvoorbeeld
met https://flippity.net (matching game)).
2 In verband met   opdracht online zetten en dan gewoon te maken
3 Herverdeel je cijfer * online quiz ipv toets en vervolgens in vergadering  stemmen met handjes en scherm delen en bespreken. 
4 De lorenzklas * Met deze personen de Lorenzcurve tekenen. Kan samengewerkt in online excel.
5 Belastingpepernoten    
6 Belastingchaos * Als individuele opdracht  
8 Uitgeknepen? * Kaartjes toewijzen aan leerlingen en daarmee
laten berekenen. Is wel veel werk.
9 Puzzelen met de economische kringloop    
11 Heb jij ze allemaal op een rijtje? * Als individuele rekenopdracht waarbij iedere leerling alle kaartje krijgt.
12 Over de grens * De eerste klassikale ronde klaarzetten en dan de
 individuele opdracht wel doen.
13 Ranking the countries * als individuele opdracht
14 3 x bbp * als individuele opdracht zonder de kaartjes, maar
meer als puzzel
17 Puzzelen met welvaart en groei   puzzel als opdracht individueel maken en weer insturen
18 Paaseieren zoeken * Vragen kunnen gemaakt worden als quiz
19 Woordslang Welvaart en Groei * Stuur de kaartjes (in random volgorde) naar leerlingen en laat leerlingen in Word of een ander programma de woordslang leggen. Foto maken en opsturen naar de docent. 
20 1, 2, 4 * in duo’s in online gesprek

Experimenten

  opdracht na omschrijven opmerkingen
2 Gele ballon   online ruilen i.p.v. fysiek
4 Experimenteren in vijf minuten; Maximumprijs    
9 Spijbelen    
10 Levenslang of vrijspraak    
12 Collectieve reclame * online invulbriefje 
13 Goed in de groep    
15 Keerzijde * online invulbriefje, groep wordt individueel

Management & Organisatie

  opdracht na omschrijven opmerkingen
1 Eigen baas   Je kan het zien als een praktische opdracht. De presentatie kan opgenomen worden met behulp van een filmpje.
3 Gaat er al een belletjes rinkelen?   Leerlingen kunnen dit in groepjes doen via Teams.
Ze hebben de opdrachtbladen nodig. Uiteindelijk kan een groepje het presenteren. De werkbladen moeten we verstuurd worden.
5 Woordslang * Stuur de kaartjes (in random volgorde) naar leerlingen en laat leerlingen in Word of een ander programma de woordslang leggen. Foto maken en opsturen naar de docent. 
6 Bank, beurs of oude sok?   Je moet de leerlingen van te voren in groepen
verdelen en vervolgens laat je een groepje presenteren/ 1 persoon van het groepje.
7 Zoek de Vout   Deze staat al op Kahoot.
10 Break the Code   Individueel een onderdeel als afsluiting per les.
Leerlingen kunnen een deel van de code naar de docent sturen en het bewijs dat ze de opdracht hebben gemaakt. 
12 Make your choice   Geef het als opdracht tijdens de les. In ongeveer 20
minuten laat je leerlingen een antwoordblad maken. 
13 Begrotingspringen   Je kan leerlingen een papier omhoog laten houden
met het juiste antwoord.
16 Puzzelen   Puzzel als opdracht maken en individueel opsturen.
17 Ken je getallen! (1)   Je kan elke keer een balanspost noemen en
leerlingen om de beurt de categorie laten benoemen.
18 Ken je getallen! (2)   Alleen als losse opdracht en individueel opsturen.
19 Ken je getallen! (3)   Alleen als losse opdracht en individueel opsturen.
20 De snackkoerier   Ja, de variant die al online staat op de website met Linoit.